News

COVID-19 vaccination med Moderna i klinikken- pilotprojekt- UDLØBET

PER 1/6 ER PILOTPROJEKTET UDLØBET. VI VED IKKE AKTUELT OM DER BLIVER TALE OM YDERLIGERE VACCINATION I KLINIKKEN. Lægerne i Nibe har netop fået muligheden for at deltage i et pilot projekt med COVID-19 vaccination i almen praksis i maj måned. Hvis du er 60(ændret fra 65 per 4/5-21) år eller ældre kan du kontakte …

COVID-19 vaccination med Moderna i klinikken- pilotprojekt- UDLØBET Læs mere »

Online booking for fremmødetider åbnes igen

Vi åbner nu igen op for online booking af fremmødekonsultationstider. Desværre har man fra Regionernes side til vores store ærgrelse fjernet grundlaget for at vi kan afholde “længere” telefonkonsultationer, idet man har fjernet det økonomiske grundlag for denne service,. Det er ellers vores indtryk, at muligheden har givet mulighed for større fleksibilitet og tilgængelighed for …

Online booking for fremmødetider åbnes igen Læs mere »

Videokonsultation via “Min Læge” app

Ansporet af coronasituationen er der indført mulighed for at  benytte videokonsultation som konsultationsform. På smartphones kan man downloade og installere “Min Læge” app’en, hvorigennem man kan gennemføre videokonsultation med lægen efter forudgående aftale. Der findes links til “Min Læge App’en” længere nede på forsiden.

Nye ansigter i klinikken

Læge Camilla Holden er ansat i klinikken fra 1. juli 2021 og et år frem som led i den sidste del af videreuddannelsen til Speciallæge i Almen medicin. Læge Daniel Falhof Aastrup er ansat i klinikken fra 1. maj 2021 og et år halvt år frem som led i første del af videreuddannelsen til speciallæge …

Nye ansigter i klinikken Læs mere »

Gratis pneumokokvaccine for bestemte grupper

Fra juni 2020 har der været tilbud om gratis  pneumokokvaccine til alle personer over 65 år samt personer under 65 år med visse kroniske og/eller alvorlige sygdomme og tilstande, der efter en konkret lægefaglig vurdering giver høj risiko for alvorlig pneumokoksygdom. Vaccinen forebygger lungebetændelse, blodforgiftning og hjernebetændelse forårsaget af pneumokokker.    

Nye retningslinier for podning

Nu kan man ved lette symptomer/mistanke om Coronainfektion uden behov for lægelig vurdering selv bestille tid til podning via coronaprover.dk. Hvis man mener, at der samtidig er behov for vurdering, skal man fortsat først kontakte egen læge. Læs iøvrigt mere om podning på coronaprover.dk

Nyhed: Gratis pneumokokvaccine til alle over 65 år fra 15. juni 2020

Fra 15. juni 2020 er der nu tilbud om gratis pneumokokvaccine til alle personer over 65 år uanset om man måtte lide af en kronisk sygdom eller ej. Vaccinen forebygger lungebetændelse, blodforgiftning og hjernebetændelse forårsaget af pneumokokker. Hidtil, gennem den seneste gode måneds tid, har den været gratis for alle plejehjemsbeboere, over 65-årige med høj …

Nyhed: Gratis pneumokokvaccine til alle over 65 år fra 15. juni 2020 Læs mere »

HPV vaccination for drenge

Fra 1. september 2019 tilbydes som led i det danske børnevaccinationsprogram gratis vaccination af drenge mod HPV virus. De drenge som tilbuddet inkluderer er alle drenge, som fylder eller er fyldt 12 år fra 1. juli 2019. Fra 1. februar 2020 tilbydes endvidere HPV vaccination til drenge, der er fyldt 12 år i perioden 1. …

HPV vaccination for drenge Læs mere »

Årskontroller hos sygeplejerske

Mhp. at sikre bedre tilgængelighed til lægetider foregår de fleste årskontroller, herunder KOL, hos sygeplejerske fremadrettet. Vore dygtige sygeplejersker er uddannet til netop varetagelse af disse kontroller og konfererer efter behov med læge. Herunder gennemgås prøvesvar og medicinliste altid med lægen.

Scroll til toppen