Kørekortattest

Herunder kan du hente kørekortattestens side 1, som skal udfyldes, før du kommer til lægen og inden lægen kan udfylde resten af attesten. Husk også kørekort og pasfoto i den krævede standard

AFHÆNGIGHEDSSKABENDE MEDICIN OG KØREKORT

Vedr. stærke smertestillende (opiode) lægemidler:

Hvis man anvender stærke smertestillende lægemidler med hurtigt indsættende virkning (tablet, injektion, stikpille), må man ikke køre bil i 1 døgn efter indtagelsen. Hvis disse stoffer tages på daglig basis, må man altså ikke køre bil.

Man kan således ikke have kørekort/må ikke køre bil samtidig med fast brug af korttidsvirkende/hurtigtvirkende morfin fx. Morfin, Dolol, Tramadol, Ketogan, Fentanyl (andre administrationsformer end plaster), Oxycodon (bortset fra depotpræparatet Oxycontin), Pethidin eller Kodein på recept.
Det er i øvrigt også en forkert smertebehandling til kroniske og kroniske tilbagevendende smerter. Hurtigtvirkende morfin bruges typisk til akutte svære smerter som f.eks. galdestensanfald eller nyrestensanfald samt som supplement til smertelindring af kræftsygdom.

Hvis der derimod er tale om depotformulering (plaster, depottablet) af de samme stoffer, må man køre bil, hvis der er tale om en fast dosering og indenfor visse maksimale døgndoser.
NB! Patienter, der er i fast behandling med stærke smertestillende præparater, må, uanset dosis og formulering, ikke køre bus eller taxa med betalende passagerer.

Vedr. beroligende lægemidler/sovemidler:

Man må køre bil efter 6 timer efter indtagelse af triazolam (Halcion), zopiclone (Imozop, Imovane, Imoclone) og zolpidem (Stilnoct, Zonoct). Disse 3 præparater er indsovningspræparater.
Dog vil man i de fleste tilfælde ved kørekortfornyelse få en tidsbegrænsning i kørekortet på ét år.
Ved alle andre beroligende lægemidler må man ikke køre bil. 

Mirtazapin er et præparat vi ofte vil benytte os af ved kronsike søvnforstyrrelse. Det udgør som hovedregel ikke et problem ift. kørekort. 

Andre lægemidler som kan påvirke evnen til at køre bil, og hvor der skal iagttages særlig agtpågivenhed:

Quetiapin (Seroquel), olanzapin (Zyprexa), chlorprotixen (Truxal), ziclopenthixol (Cisordinol), mianserin (Tolvon) og mirtazapin.

Desuden skal man være opmærksom i forbindelse med indtagelse af antihistamintabletter, som alle i varierende grad virker sløvende. Herunder i særlig grad præparatet Phenergan, som også kan anvendes som indsovningspille, her skal der gå 24 timer før man må køre bil.

Se evt. mere på hjemmesiden for STYRELSEN FOR PATIENTSIKKERHED:

https://stps.dk/da/udgivelser/2017/vejledning-om-helbredskrav-til-koerekort/~/media/9BE267FAC6AE4BE3ABB93FAA6E7C2347.as

Scroll to Top