Links

Råd/vejledninger:

A) Om symptomer/sygdom/behandling:

1) Patienthåndbogen  https://www.sundhed.dk/borger/sygdomme-a-aa/ 

2) Sygt barn http://www.rm.dk/globalassets/zdesign/media/sundhed/sundhedsstaben/regionalt-sundhedssamarbejde/organisation/regionalt-sundhedssamarbejde/folkesundhed-og-kronikerindsats/born-og-unge/24092012-dk-foraldrevejledninger/w355_08-foraldrevejledning-08.pdf 

3) Sportsskader http://www.sportnetdoc.dk/ 

4) Antibiotika eller ej? http://www.antibiotikaellerej.dk/Antibiotika%20hvornaar.aspx 

B) Om sundhedsvæsnets tilbud:

REGION: Speciallægepraksis og sygehuse

1) Find behandler: https://www.sundhed.dk/find-behandler/ 

2) Region Nordjyllands patientvejledning: http://www.rn.dk/Sundhed/Patient-i-Region-Nordjylland/Dine-rettigheder-som-patient/Faa-vejledning-hos-Patientkontoret 

3) Om ventetider: https://www.esundhed.dk/Emner/Patienter-og-sygehuse/MitSygehusvalg

4) Transport til sygehuse: Region Nordjyllands kørselskontor tlf. 97648030

KOMMUNE: Sundhedstilbud og ældrepleje

1) Kommunens sundhedstilbud: https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/sundhedstilbud/region-nordjylland/kommuner/aalborg/ 

2) Kommunens tilbud i øvrigt   

        http://www.aalborg.dk/familie-og-boern             

        http://www.aalborg.dk/sundhed-og-sygdom

3) Transport til læge: Kommunens kørselskontor tlf. 99311980 

Scroll to Top