Information til patienter

Vi har tilrettelagt dagene på følgende måde:

Telefonkonsultation kl. 8 – 9

På det tidspunkt sidder vi ved telefonen for at tale om akut opstået sygdom, giver råd om behandling, vurderer behov for sygebesøg, giver svar på prøver og fører andre korte telefonsamtaler med vore patienter. Alle læger, som har fremmøde på dagen, sidder ved telefonen fra 8.00-8.30, herefter ser nogle af lægerne planlagte patienter, mens andre fortsætter ved telefonen til kl. 9.00. Vi har mange linier ind, men alligevel kan der være optaget. Når du har opnået forbindelse, kan det forekomme, at du kommer igennem til en telefonsvarer. Bevar forbindelsen indtil du har talt med sekretær eller læge. 

Undgå venligst tidsbestilling og receptfornyelse på dette tidspunkt.

Tidsbestilling og receptfornyelse 9-13

Du kan selv booke tid og anmode om receptfornyelse online.

Hvis du får fast medicin skriver vi gerne recepter op til et helt år ved årskontrol.

Ved tvivl om booking/receptfornyelse sidder  vore sekretærer i dette tidsrum dog parate til at træffe tidsaftaler – vedrørende alm. konsultationer, børneundersøgelser, graviditets-, attestundersøgelser osv. Fortæl så vidt muligt sekretæren, hvad det drejer sig om, således at der kan afsættes passende tid ift. konsultationens indhold. Hvis der ikke er aftalt andet, vil der normalt være afsat ca. 10 min pr. patient. Inden for den tid skal der udover samtalen foretages evt. undersøgelser, receptudfærdigelse, henvisninger m.m. Hvis du har flere spørgsmål eller problemer, anbefales det derfor, at det/de vigtigste udvælges, så der kan være tid til en grundig behandling af disse inden for den fastsatte tid. Til behandling af de resterende spørgsmål kan der aftales en ny konsultationstid en anden dag. 

Email-konsultation: Svartid op til 5 hverdage. Egner sig derfor ikke til henvendelser af akut karakter. Skal omhandle afgrænset problemstilling, som ikke er af kompleks karakter og som  skal kunne vurderes af lægen uden behov for yderligere afklarende spørgsmål. Det kan derfor forekomme, at vi i stedet opfordrer til telefonkonsultation eller konsultation i praksis.

Det kan i perioder, hvor en læge har samlet fravær(ferie eller kursusdeltagelse) af mere end et par dages varighed, forekomme, at der forbigående lukkes for at skrive mails til pågældende læge, idet der ikke er mulighed for besvarelse indenfor en fornuftig tidsfrist. I så fald bedes patienten overveje om svaranmodning kan vente nogle dage . I modsat fald kan man skrive eller ringe til anden læge for svar.

Det skaber dog vanligvis bedst kontinuitet og kvalitet i et forløb, hvis det er den læge, der har rekvireret en undersøgelse, som også afgiver svar på undersøgelsen.

Personalet har naturligvis tavshedspligt!

Meld venligst afbud- helst i god tid- såfremt du bliver forhindret!
Du kan også bestille tid og medicin via nettet www.besoeglaegen.dk
Receptfornyelser af vanlig medicin klarer sekretærerne i samme tidsrum.

I tidsrummet 13-16:

Her er telefonsvareren sat til, så sekretærerne kan få ro til skrivearbejdet. Ved akut opstået sygdom kan lægehuset fortsat kontaktes på det telefonnummer, som oplyses på telefonsvareren.

Sen konsultation:

Onsdage har vi sen konsultation. 

Den er primært  beregnet for udearbejdende.
Attestudfærdigelse, børne- samt graviditets- undersøgelser bør undgås i den sene konsultation.

Blodprøvetagning:

Du kan efter aftale få taget blodprøver hos os. Ellers kan du få dem taget på Aalborg Sygehus Nord på hverdage fra kl. 7.15 – 14.45. Der er også mulighed for at få blodprøver taget på Sygehus Syd eller i Medicinerhuset på Syd, lidt afvigende tidsrum. Man kan såvel kontakte for tidsbestilling som blot møde op på sygehuset mhp. dette. For nærmere information herom og åbningstider, kan du klikke her.
Du kan få prøvesvar på e-mail eller ved at ringe i telefontiden. Husk selv at sørge for at få svar på indsendte prøver.

Urinprøver:

Urin skal afleveres i uringlas fra klinikken eller Apoteket

P.g.a.  risiko for forkerte resultater undersøger vi ikke urin, der er afleveret i glas, der har været brugt til andet.

Husk at medbringe sundhedskort og melde din ankomst ved at scanne dette eller føre kortet gennem kortterminalen, som findes umiddelbart efter garderoben til venstre i entréen.

HOS LÆGERNE I NIBE BESTRÆBER VI OS PÅ AT VÆRE TILGÆNGELIGE SAMT AT YDE FOREBYGGELSE OG BEHANDLING AF HØJ KVALITET I SAMARBEJDE MED PATIENTEN

Scroll to Top