Online booking for fremmødetider åbnes igen

Vi åbner nu igen op for online booking af fremmødekonsultationstider.

Desværre har man fra Regionernes side til vores store ærgrelse fjernet grundlaget for at vi kan afholde “længere” telefonkonsultationer, idet man har fjernet det økonomiske grundlag for denne service. Det er ellers vores indtryk, at muligheden har givet mulighed for større fleksibilitet og tilgængelighed for patienterne, idet visse problemstillinger har kunnet håndteres over telefonen og dermed har patienterne kunnet spare køretid og fravær fra arbejde.

Man kan fortsat booke tid til videokonsultation. Der kan fortsat være problematikker, vi ikke kan tilbyde at vurdere i konsultationen aktuelt eller procedurer som kræver en umiddelbart forudgående negativ PCRtest.

  • Det er fortsat vigtigt, at man ikke møder op i Lægehuset med symptomer på corona eller i ventetid på svar på Coronatest.
  • Hvis man har en fremmødetid, må man først gå ind i Lægehuset umiddelbart før tidspunktet for konsultation.

Disse tiltag er indført med baggrund i de seneste udmeldinger og retningslinjer udstukket af Myndighederne.

Det gælder iøvrigt fortsat, at

  • At man som patient ikke uden forudgående aftale må gå ind i lægehuset
  • At man som udgangspunkt møder i lægehuset alene og kun om strengt nødvendigt med ledsager
  • Alle patienter skal bære mundbind under ophold i venteværelset. Børn under 12 kan undtages.

 

 

 

 

 

 

Scroll til toppen