Online booking for fremmødetider lukkes igen midlertidigt. Indskrænket service. Nye regler

Som følge af den udbredte Coronasmitte i samfundet lukkes igen af for online booking af fremmødetider. Man kan fortsat booke tid til telefon/videokonsultation, men hvis man har ønske om fremmødekonsultation, skal man kontakte sekretariatet mhp. om ønsket kan imødekommes. Der kan være problematikker, vi ikke kan tilbyde at vurdere i konsultationen aktuelt.

  • Det er fortsat vigtigt, at man ikke møder op i Lægehuset med symptomer på corona eller i ventetid på svar på Coronatest.
  • Hvis man har en fremmødetid, må man først gå ind i Lægehuset umiddelbart før tidspunktet for konsultation.
  • Venteværelset er aktuelt indrettet således at det kan rumme 15 personer, som da sidder med 2 m afstand. Hvis der er 15 mennesker i venteværelset, må man gå udenfor og vente.

Disse tiltag er indført med baggrund i de seneste udmeldinger og retningslinjer udstukket af Myndighederne.

 

Det gælder iøvrigt fortsat, at

  • At man som patient ikke uden forudgående aftale må gå ind i lægehuset
  • At man som udgangspunkt møder i lægehuset alene og kun om strengt nødvendigt med ledsager
  • At vi fortsat klarer så meget vi kan uden fysisk fremmødekonsultation, dvs. via telefon- samt videokonsultation
  • Alle patienter skal bære mundbind under ophold i lægehuset. Børn under 12 kan undtages.

Vi oplever, at vores personale fra tid til anden møder manglende forståelse for disse forholdsregler, som er udstukket i retningslinjerne for COVID-19 af Sundhedsstyrelsen.

Vi skal derfor på det kraftigste bede vore patienter rette sig efter personalets anvisninger.

 

 

 

 

 

Scroll til toppen