Nyhed: Influenzavaccination 2020

Så er det tid til vaccination mod influenza. 

I år udbydes 2 forskellige vacciner; een til personer over 85 år samt een til personer under 85 år.

I år vaccinerer vi løbende i klinikken fra 1/10-20 for sidstnævnte vaccine. Vaccinen til personer over 85 år forventes først at være os i hænde fra 12/10-20, hvorefter vi også løbende vaccinerer.

Herudover besøger vi Plejehjemmet Solsidecentret d. 1/10-20(under 85 år) samt igen 12/9-20(over 85 år), hvor vi tilbyder vaccination af de beboerne.

Hvis man af helbredsmæssige årsager ikke har mulighed for at komme i klinikken, kan man forhøre sig om mulighed for vaccination i hjemmet ved kontakt til lægehusets sekretariat.

Vaccinen er som vanligt gratis for de, der er fyldt 65 år, for førtidspensionister, for folk med kronisk hjertesygdom, for folk med kronisk lungesygdom, kronisk nyre- eller leversvigt,  folk med nedsaimmunforsvar, samt for folk med sukkersyge. Herudover for svært overvægtige med BMI over 40 samt gravide, som er længere henne end 12 uger. Endelig efter skøn ved andre kronisk eller alvorlige sygdomme.

Som noget nyt i år tilbydes endvidere gratis vaccination til ansatte i sundheds- og plejesektoren*

Pris for øvrige: 200 kr.

Ifm. COVIDpandemien tilbydes tillige fra 2020 gratis  Pneumokok-vaccine til bestemte patientgrupper, som væsentligt tilsvarer de for gratis influenzavacination kriterier fraset ansatte i sundheds- og plejesektoren og førtidspensionister generelt.

Pris for pneumokok-vaccination for øvrige varierer alt efter hvilken vaccine, der anbefales til den enkelte samt mulighed for tilskud hertil.

 

OBS OBS OBS: VIGTIG INFORMATION

Af hensyn til reduktion af risiko for COVIDsmitte foregår vaccination lidt anderledes ift. de foregående år.

Der skal bestilles tid til vaccination, telefonisk og ikke ved fremmøde i klinikken.

På vaccinationsdagen skal man møde så præcis som muligt og istedet for at sætte sig i venteværelset skal man indfinde sig og vente udenfor Personaleindgangen (ved den anden trappe), hvorfra man vil blive kaldt ind.

 

HUSK: Der skal altid bestilles tid til vaccination!

 

*Personale i sundheds- og plejesektoren, som omfatter:

 • Læger
 • Sygeplejersker
 • Farmaceuter
 • Kiropraktorer
 • Tandlæger
 • Afspændingspædagoger
 • Bandagister
 • Bioanalytikere
 • Ergoterapeuter
 • Fysioterapeuter
 • Jordemødre
 • Kliniske diætister
 • Optometrister
 • Radiografer
 • Audiologiassistenter
 • Farmakonomer
 • Fodterapeuter
 • Neurofysiologiassistenter
 • Tandklinikassistenter
 • Tandplejere
 • Tandteknikere
 • Beskæftigelsesvejledere
 • Plejere
 • Plejehjemsassistenter
 • Social- og sundhedsassistenter
 • Social- og sundhedshjælpere
 • Psykologer
 • Lægesekretærer
 • Sundhedsservicesekretærer
 • Portører
 • Paramedicinere
 • Ambulancebehandlere
 • Ambulanceførere
Scroll til toppen