Coronavirus

Corona-virus fra Kina(COVID-19)
 
Der har siden marts 2020 været mere udbredt coronavirussmitte i Danmark.
Statsminister Mette Frederiksen meddelte 11. marts, at der vill blive taget betydelige midler i brug for at mindske smittespredningen mest muligt i befolkningen.
Denne situation har påvirket hele sundhedsvæsnet, herunder almen praksis.
På sygehusene har der været skruet ned for aktiviteten ift. ikke akut sygdom- det samme er sket hos de praktiserende læger.
Hvorledes det påvirker adgangen til lægehuset ændres løbende iht. udmeldinger/retningslinier for området samt pandemiens forløb/udvikling.
Vores patienter vil kunne opleve at blive kontaktet om aflysning af aftaler, idet vi bliver nødt til at tilpasse vores aktiviteter, således, at der er mindst mulig risiko for smittespredning.
Vi kan i perioder måtte prioritereprimært at behandle akut sygdom.
Vi vil fortsat i høj grad forsøge at afvikle vurdering og kontrol via telefonkonsultation samt videokonsultation.
 
Vi kan og skal ikke  undersøge eller pode for Coronavirus i lægehuset.
Kriterierne for hvilke patienter, der kan tilbydes test(på sygehuset) ændrer sig løbende- følg med i Sundhedsstyrelsen udmeldinger samt på coronaprover.dk eller vor hjemmeside.

Man skal ved symptomer fortsat primært blive hjemme og på den måde være med til at sikre, at smitten begrænset mest muligt. Kontakt lægehuset telefonisk, hvis du oplever alvorligere symptomer, der kunne være tegn på Coronavirussmitte. Vi vil da i nogle tilfælde kunne henvise til vurdering foruden podning på sygehuset.
 
Coronavirusinfektion præsenterer sig oftest med et spektrum af helt almindelige forkølelsessymptomer til influenzalignende sygdom. Børn og voksne oplever som oftest mild sygdom, mens det hos ældre kan udvikle sig til sværere sygdom med viruslungebetændelse og symptomer på organsvigt.
 
Der er aktuelt ikke nogen målrettet behandling for eller vaccine mod coronavirus, men indlæggelse med støtte af vejrtrækning kan for nogle blive nødvendig.
 
Ved sværere sygdom, primært åndenød og langvarig sygdom med forværring skal man kontakte lægehuset eller lægevagten for at vurdering på sygehuset kan arrangeres.
 
Ved generelle spørgsmål omkring corona henviser vi til
 
 
samt Coronalinien (Fælles myndighedshotline) på 70200233
 
 
Scroll til toppen