Influenzavaccination for voksne 2021- nu kan der bookes tid

Der er nu kommet afklaring omkring årets influenzavaccination. Vi vaccinerer derfor i klinikken samt på plejehjemmet og i specielle situationer i eget hjem fra 1/10.

Influenzavaccination er gratis for visse risikogrupper samt persongrupper, som er beskæftiget i sundheds-, omsorgs- og plejesektoren, se liste nedenfor.

Personer, der ikke er i risikogruppe, kan først vaccineres efter 22/10-21, da mod egenbetaling.

Kontakt venligst sekretariatet for tidsbestilling.


1) Personer, der er fyldt 65 år inden den 15. januar 2022.

2) Førtidspensionister.

3) Kronisk syge, som nævnt i litra a-g, efter en lægelig vurdering:

a) Personer med kroniske lungesygdomme.

b) Personer med hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret, velreguleret forhøjet blodtryk).

c) Personer med diabetes 1 eller 2 (sukkersyge).

d) Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt.

e) Personer med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft.

f) Personer med kronisk lever- og nyresvigt.

g) Personer med andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko.

4) Personer med svær overvægt (vejledende BMI>35) efter en lægelig vurdering.

5) Børn fra 6 måneder og voksne med alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko.

6) Personer i samme husstand som børn i øget risiko for alvorlig influenza jf. § 1, nr. 5.

7) Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko.

8) Gravide i 2. og 3. trimester.

9) Personer i samme husstand som personer med medfødt eller erhvervet immundefekt, jf. nr. 3, litra d, efter en lægelig vurdering.

10) Personale i sundheds- og plejesektoren, der har opgaver med pleje, omsorg og behandling af borgere, der er i særlig risiko for alvorligt forløb med influenza., jf. stk. 1-7, og som er nævnt i litra a til dd:

a) Læger.

b) Sygeplejersker.

c) Farmaceuter.

d) Kiropraktorer.

e) Tandlæger.

f) Afspændingspædagoger.

g) Bandagister.

h) Bioanalytikere.

i) Ergoterapeuter.

j) Fysioterapeuter.

k) Jordemødre.

l) Kliniske diætister.

m) Optometrister.

n) Radiografer.

o) Audiologiassistenter.

p) Farmakonomer.

q) Fodterapeuter.

r) Neurofysiologiassistenter.

s) Tandklinikassistenter.

t) Tandplejere.

u) Tandteknikere.

v) Beskæftigelsesvejledere.

w) Plejere.

x) Plejehjemsassistenter.

y) Social- og sundhedsassistenter.

z) Social- og sundhedshjælpere.

aa) Psykologer.

bb) Lægesekretærer.

cc) Sundhedsservicesekretærer.

dd) Portører.

ee) Paramedicinere.

ff) Ambulancebehandlere.

gg) Ambulanceførere, omsorgs-

Scroll til toppen